Zjazd sokolstwa w Pradze w 1920 r. – dorośli mężczyźni

P-2620
Miejsce:Praga
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Grupowe
Zbiór: