Zjazd sokolstwa w Pradze w 1920 r. – studenci

P-2618
Miejsce:Praga
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Grupowe
Zbiór: