Zlot Sokolski w Pradze na Strahovie, 1932 II

P-4510
Miejsce:Praga
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Grupowe
Zbiór: