Zlot Sokolski w Pradze na Strahovie, 1932 III

P-4511
Miejsce:Praga
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Grupowe
Zbiór: