Znajoma Hélène Chopard z Drezna

P-10341

18. 6. [19]10

Zdjęcie formatu CdV naklejone na kartonik w formacie wizytowym.