Zniechęcona

P-4393
Miejsce:
Twórca:
Tematyka:Portret