Żołnierze i inni ratownicy w Clichy

PD-9534

Wydawca – Marque „Rose”, fotograf nieznany.