Zosia, Jadzia, Mania i Maryhna

P-3076
Miejsce:Zawiercie
Twórca:Męcik Ignacy
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Portret

Cioci robiemy
niespodziankę
przyjeżdżamy na
letnie mieszkanie
może nas Ciocia przyjmnie
Zosia Jadzia Mania i Maryhna