Zych z matką na placu św. Marka

P-2786

Wycieczka do Wenecyi i Rzymu X 1929
Zych