Zygmuntek kochanemu Dziadzi

P-2117

Zygmuntek – kochane-
mu Dziadzi przesyła.
fotografowano 10/I 1872.