Zygmura z Kielc

-

Kochanej Cioci
Heli
Od Zygmury
Kielce dn. 29/IX – [19]29 r.