Bohdan Korzeniewski (powiększenie)

P-1119

Powiększenie ze zdjęcia P-1118. Bohdan Korzeniewski (1905-1992), reżyser, krytyk historyk teatru. Współzałożyciel (z Leonem Schillerem) podziemnej Tajnej Rady Teatralnej, więzień Auschwitz. Profesor PWST i wieloletni dziekan Wydziału Reżyserii, wybitny reżyser teatralny. Przez wiele lat narzeczony Irki Karpińskiej.