Bohdan Korzeniewski (powiększenie)

P-1115

Powiększenie zdjęcia P-1114. Bohdan Korzeniewski (1905-1992), reżyser, krytyk historyk teatru. Współzałożyciel (z Leonem Schillerem) podziemnej Tajnej Rady Teatralnej, więzień Auschwitz. Profesor PWST i wieloletni dziekan Wydziału Reżyserii, wybitny reżyser teatralny. Przez wiele lat narzeczony Irki Karpińskiej.