Dziewczynka z lalką

P-3622
Technika:
Czas:
Miejsce:
Twórca:
Format:
Tematyka:

Ute Hoffman, 
moja sąsiadka,
w wieku lat 5

Co ciekawe, nieprofesjonalny lub półprofesjonalny fotograf podpisał zdjęcie w formacie CdV od frontu, jakby ręcznie wykonując winietę: Carl Wohlgemuth, Sievershagen (? – część Lambrechtshagen)