Korytarz Oddziału Oczu

P-3900
Technika:
Miejsce:Lwów
Twórca:
Format:Amatorski

Korytarz główny Oddziału
Oczu. Państ[wowy] Szp[ital] we Lwowie
Kierownik
Dr. Musiał A[lbin]