Marysia Rzewuska, polonistka, przyjaciółka sióstr Karpińskich

P-1132

Podpis wskazywałby na znajomość z czasów wileńskich, ale zdjęcie ma pieczątkę siedleckiego fotografa – albo przefotografował zdjęcie wykonane gdzie indziej, albo sportretował Rzewuską kiedy odwiedziła koleżanki w Siedlcach, albo jest to błąd w opisie.

Maria Rzewuska
Wilno
polonistka

Marysia Rzewuska