"Gazeta Śledcza" z 24 II 1930
"Gazeta Śledcza" z 24 II 1930

Nr 376 – Zwłoki niemowy

P-5398
Technika:
Czas:
Miejsce:
Twórca:
Format:
Tematyka:

5,5×9 cm

Zwłoki znaleziono w lasach majątku Cielętniki pod Radomskiem. Chłopiec był niemową i chory psychicznie.