"Gazeta Śledcza" 4 XII 1930
"Gazeta Śledcza" 4 XII 1930

Nr 480 – Wanda Miadinówna, zaginiona

P-5515
Technika:
Czas:
Miejsce:
Twórca:
Format:
Tematyka:

9×9 cm

Zapewne zbiegła z Janem Krzanowskim, utrzymującym się z „gry w cukierki”.