Nr 665 – Z odznaką

P-5730
Technika:
Czas:
Miejsce:
Twórca:
Format:
Tematyka: