Nr 716 – Zaskoczony

P-5779
Technika:
Czas:
Miejsce:
Twórca:
Format:
Tematyka: