Podparty

P-2100
Technika:
Miejsce:Kowno
Tematyka:Portret