Poznań, mieszkanie sióstr Karpińskich

P-1140
Technika:
Czas:
Miejsce:
Twórca:
Format:
Tematyka:

Poznań 1926 r.