Siemieńscy z Wielowieyskimi w Żytnie

P-2766
Technika:
Czas:
Miejsce:
Twórca:
Format:
Tematyka:

Koło sadzawki w ogrodzie

Od lewej zapewnie Siemieńscy: Ewa z Wielowieyskich i Jacek (właściciel Żytna, działacz społeczny, poseł na sejm), Jadwiga Wielowieyska, jej dzieci, osoby niezidentyfikowane.