14x16.5 Zamek w Krzywczu, powiat Zaleszczycki. Brama wjazdowa widziana od podwórza zamkowego. Zdjęcie reprodukowane z podpisem "T. Mokłowski" w "Ziemia 1913/47"

Zamek w Krzywczach. Brama wjazdowa

P-104
Technika:
Czas:
Miejsce:
Twórca:
Format:
Tematyka: