Kategoria: Mokłowscy, Bracia

Kazimierz (17 lipca 1869 w Kosowie – 14 maja 1905 we Lwowie) i Tadeusz (30 października 1878 w Kosowie – 22 kwietnia 1956 w Penrhos w Walii) Mokłowscy, propagatorzy sztuki ludowej i krajoznawstwa.

Kazimierz był architektem, publicystą socjalistycznym, historykiem sztuki. Studiował na Politechnice Lwowskiej (usunięty pod naciskiem politycznym namiestnika Badeniego), potem w Zurychu, Berlinie, Dreźnie i Monachium. Pracował jako architekt w Szwajcarii, Niemczech i zaborze rosyjskim, w 1897 roku osiadł we Lwowie. Po amputacji nogi ograniczył działalność polityczną. Pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim.

Tadeusz był architektem i chemikiem. W czasie I wojny światowej służył u gen. Hallera, w międzywojniu służył w formacjach chemicznych Wojska Polskiego we Lwowie, Wilnie i Warszawie. Jest autorem wynalazku prochu odpornego na działanie wilgoci. Podczas okupacji wykonywał ładunki wybuchowe dla podziemia, w wyniku czego stracił rękę i został aresztowany, a następnie osadzony w oflagu w Murnau. Po wojnie osiadł w Wielkiej Brytanii, gdzie zmarł w Domu Polskim w Penrhos.

Obaj badali i dokumentowali zabytki architektoniczne.