„13-go maja 1946 r.”

P-2409

Tadeusz Kołakowski, dyrektor oddziału.