Zbiór: Oddział Papierniczy Społem

Zbiór składa się z kilku obiektów: wykonanego ok. roku 1947 albumu zawierającego 37 fotografii, zatytułowanego „Historia obrazkowa Oddziału Papierniczego >>Społem<< w Warszawie", trzech dokumentów należących do ówczesnego dyrektora Oddziału, Tadeusza Kołakowskiego (lata 20. – 60.), dwóch luźnych zdjęć (jednego z Oddziału, drugiego legitymacyjnego z żartobliwą "nakładką") oraz dwóch laurek z lat 50. od pracowników kolejnego zakładu, któremu dyrektorował.

Album jest szczególnie ciekawy nie tylko jako świadectwo odtwarzania (a raczej: przejmowania) ruchu spółdzielczego przez państwo po wojnie, ale przede wszystkim jako varsavianum: rejestracja odbudowy budynku szkolnego na Stawkach, jednego z tych, które otaczały Umschlagplatz kiedy wywożono z niego 300 tys. mieszkańców getta warszawskiego do obozu koncentracyjnego w Treblince. Symptomatycznym jest, jak w parach zdjęć "przed" i "po" faktyczne PRZED tego miejsca jest całkowicie właściwie usunięte – ekipy remontujące budynek zatarły zresztą napisy, pozostawione na murach przez ofiary Holokaustu przetrzymywane w szkole.