Album Karpińskich II

I-1030
Technika:
Miejsce:
Twórca:
Tematyka:

13×18,5 cm, album z profilem kobiety na okładce. Wewnątrz 18 różnobarwnych kart z kartonu, na których – częściowo przyklejone, częściowo luzem – umieszczono fotografie.