Album rodziny warszawskiej

I-2194
Technika:
Miejsce:Polska
Twórca:
Tematyka:

Album obity (wtórnie) granatową morą, zamykany na prostą klamrę, wyklejka z białego, morowanego papieru, na stronie tytułowej ozdobny napis „Album”. Zawiera 23 karty ze złoconymi brzegami i złotym ornamentem na marginesach, w tym 6 kart z 12 okienkami na fotografie gabinetowe (w tym 4 owalne) oraz 17 kart ze 136 okienkami na Cartes de Visite (w tym 48 owalnych).

Zawiera 124 fotografie z jednego zbioru (w tym jedną ponadwymiarową, poza okienkami).