214. Aleje parku Saint-Cloud

PD-11820

Park jest pozostałością po pałacu królewskim (o historii sięgającej XVI wieku), który został zniszczony w roku 1870 podczas wojny francusko-pruskiej i doburzony w 1892.

Autorem zdjęcia był Fleury, ale wydawcą Collas Charles et Compagnie Cognac.