Kategoria: Fleury Fernand

Fernand Désiré Fleury (1874-1916), fotograf francuski działający w Paryżu. Z początku siodlarz i żołnierz (działający przy pociągach wojskowych), a także sprzedawca artykułów fotograficznych. W 1902 przejął zakład „Photo-Cartes” Madame Frat przy bulwarze Poissonnière 28, a po jakimś czasie dobrał do spółki fotografa Baldomara. W rok później został paryskim reprezentantem dużej wytwórni pocztówkowej „Trefla” czyli firmy czterech C (Charles Collas et Co., Cognac). Odznaczony w 1904 na Targach Sztuk Litograficznych i Pocztówek i w 1906 na Wystawie Fotograficznej w Grand Palais”. Nowy adres miał w domu własnym, Av. République 43.

W 1910-1911 wydał dużą serię z okazji czterdziestolecia wojny 1870 roku i Komuny – jego ojciec był weteranem tej wojny (powiesił się zresztą niebawem, w roku 1913, na krzyżu na cmentarzu Pere-Lachaise). Wykonywał już od 1902 roku dużo zdjęć kolei, dworców, wiaduktów, lokomotyw – a także serię 25 pocztówek ze strajkiem kolejarzy w 1910. Ciężko ranny podczas I wojny światowej, zmarł we własnym domu na udar w 1916. Firmę przejęła wdowa po nim Jeanne Hachard (1888-1974).