Baszta klasztoru benedyktynek w Jarosławiu

P-3737
Miejsce:Jarosław
Twórca:
Format:Amatorski
Tematyka:Architektura