Bolesław Kurowski jako dziecko

P-710
Twórca:Dubowik M.
Tematyka:Portret