Brzeżany – kościół zamkowy, nagrobek Adama Hieronima Sieniawskiego

P-8234

11×15,5 cm

Adam Hieronim Sieniawski (1576-1616), syn Anny z Maciejowskich i Hieronima Sieniawskiego, wnuk Mikołaja, podczaszy koronny i rotmistrz husarii.

Brzeżany zostały założone w roku 1530 przez Mikołaja Sieniawskiego, późniejszego hetmana. W połowie stulecia zaczął budować renesansowy zamek (XVI-XVII w.), który w późniejszym okresie nabrał również cech barokowych. Od XVIII w. przechodził z rąk do rąk magnackich rodów, by wreszcie, zniszczony ostrzałem artyleryjskim w I wojnie światowej, zostać ofiarowany wojsku, które planowało go odbudować, do czego nie doszło. Obecnie jest ruiną.

Zbudowany w XVI wieku kościół zamkowy zawierał unikatową kolekcję grobowców rodu Sieniawskich dłuta Hansa Pfistera, który był również autorem cynowych sarkofagów. Sarkofagi w czasie wojny 1920 roku wywieziono do Krakowa i znajdują się dziś na zamku w Pieskowej Skale. Natomiast resztki zniszczonych grobowców przeniesiono na zamek w Olesku.