Brzeżany – kościół zamkowy, sztukaterie

P-8229

12×17 cm

Brzeżany zostały założone w roku 1530 przez Mikołaja Sieniawskiego, późniejszego hetmana. W połowie stulecia zaczął budować renesansowy zamek (XVI-XVII w.), który w późniejszym okresie nabrał również cech barokowych. Od XVIII w. przechodził z rąk do rąk magnackich rodów, by wreszcie, zniszczony ostrzałem artyleryjskim w I wojnie światowej, zostać ofiarowany wojsku, które planowało go odbudować, do czego nie doszło. Obecnie jest ruiną.

Zbudowany w XVI wieku kościół zamkowy zawierał unikatową kolekcję grobowców rodu Sieniawskich dłuta Hansa Pfistera, który był również autorem cynowych sarkofagów. Sarkofagi w czasie wojny 1920 roku wywieziono do Krakowa i znajdują się dziś na zamku w Pieskowej Skale. Natomiast resztki zniszczonych grobowców przeniesiono na zamek w Olesku.