Buba Młynarczykówna w Kostkowie

P-1204

Kostkowo 1926 r.
Kostkowo. Na ganku Buba
Młynarczykowa z Siedlec
w głębi Jasia Karpińska i
Zygmunt Sokołowski student W[yższej] S[zkoły] H[andlowej]* 
z Poznania.

*nota bene założonej właśnie w 1926 roku.

Wnętrze leśniczówki w Kostkowie.