Miejsce:Biedrusko
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Grupowe Pejzaż

Warthelager [Biedrusko] lipiec 1915
[…kursy oficerskie 3 kompanii?] Służba Pionierska