Kategoria: Balicer Szymon

Szymon Balicer, fotograf polski działający w Krakowie. W latach 1849 – 1890 miał zakład na Grodzkiej („przy ulicy Grodzkiej nr 511 w zabudowaniu ewangelickiem” po zmianie numeracji z hipotecznej na uliczną „przy Grodzkiej 62 naprzeciwko kościoła św. Idziego przy c. k. urzędzie pocztowym”, a także pod numerami 79 i 80-81). Przynajmniej od 1884 roku (jak dowodzi zdjęcie z mojej kolekcji, choć podawana w literaturze data to 1890) do 1904 roku przy „ulicy Kolejowej nr 16 obok gmachu straży ogniowej lub obok kasyna wojskowego”. Zajmował się głównie fotografią portretową.