Kapelan wojskowy Hindeczky (?)

-

Z uwagi na strój duchowny i zarazem medal – duża szansa, że to właściwy podpis.