Generał Vinzenz Pürcker von Pürkhain

P-8029

Vinzenz Pürcker von Pürkhain (1820-1901) rzeczywisty tajny radca i zbrojmistrz polny (generał broni w artylerii), odznaczył się w bitwie pod Custozzą.