Zalanie Quai d’Anjou pod Hôtel Lambert

PD-9810

Widoczny po lewej stronie budynek to słynny Hôtel Lambert, podówczas jeszcze paryska rezydencja rodziny Czartoryskich.