Małżeństwo – razem (Maria Hancke?)

P-4312

Mania Hancke

Trzy zdjęcia P-4312 – P-4314 pokazują parę, która w latach 90. XIX wieku wzięła ślub. Jedno ze zdjęć jest podpisane „Mania Hancke”.