Kategoria: Stepanoff Aleksander

Aleksander Stepanow (1855­–1899) fotograf lubelski z mieszanej, polsko-rosyjskiej rodziny. Prowadził atelier od ok. 1880 do 1906 roku. Jego zakład posiadał też filie w Nałęczowie i Chełmie. Jako pierwszy w Lublinie wprowadzał nowe techniki: bromowo-srebrową i platynotypię. W 1885 roku zaprezentował na Wystawie Przemysłowo-Rolniczej w Warszawie „kolekcję reprodukcyj fotograficznych mniejszych rozmiarów”, odznaczoną medalem.

Po jego przedwczesnej śmierci w wieku 44 lat zakład odziedziczyli jego pracownicy: Zofia Grzybowska, Helena Wojciechowska i Stanisław Zawadzki, którzy zdobyli dla atelier złoty medal na Wystawie Przemysłowo-Rolniczej w Lublinie w 1901 roku. Tradycje atelier kontynuował, także w okresie międzywojennym, spadkobierca i pracownik – Stanisław Zawadzki.

Stanisław Zawadzki, który z czasem zaczął pełnić rolę kierownika zakładu, przejął atelier i zarejestrował je w księgach grodzkich pod swoim nazwiskiem. Atelier działało pod dawnym szyldem jeszcze do 1905 roku, chociaż Zawadzki reklamował je nazwiskiem Stepanowa jeszcze wiele lat po jego śmierci: „Zakład Art. Fot. Stanisława Zawadzkiego, dawniej Stepanoff w Lublinie, Krakowskie Przedmieście, róg Gubernatorskiej”. W okresie międzywojennym Stanisław Zawadzki wszedł w spółkę ze znakomitym lubelskim fotografem zawodowym Ludwikiem Radzikowskim i działał na rynku fotograficznym pod szyldem „St. Zawadzki i L. Radzikowski i S­ka” przy Krakowskim Przedmieściu 24, w gmachu Hotelu Europejskiego.

Za: Małgorzata Karwicka, http://teatrnn.pl/leksykon/node/4511/aleksander_stepanow_1855%C2%AD%E2%80%931899