Dzieci z kręgu polskich znajomych Margarethe Leeder

P-9667