Ludwik Kochanowski

-

Ludwik Kochanowski (ur. 1862), siostrzeniec Jana Feliksa Karpińskiego.