Ludwik Kochanowski

P-1005

Ludwik Kochanowski (ur. 1862), siostrzeniec Jana Feliksa Karpińskiego.