Cerkiew garnizonowa w Chełmie

P-7309
Miejsce:Chełm
Twórca:
Format:Amatorski
Tematyka:Architektura

Rosyjski kościół garnizonowy 16./8/[19]16

Cerkiew została ufundowana w ramach wielkiego kompleksu wojskowego, mieszczącego dwa pułki piechoty: 65. Moskiewski i 66. Butyrski – wybudowano ją w latach 1901-1908 jako upamiętnienie wizyty cara Mikołaja II (w roku 1900) i przemianowania pułku Moskiewskiego na pułk cara Mikołaja II. Cerkiew została zburzona po roku 1924, dziś na jej miejscu stoi Chełmski Park Wodny.

Zdjęcie wykonane zapewne przez tego samego żołnierza (Eduarda Dandę?) austrowęgierskiego, co fotografia tzw. pałacu Kretzchmarów. Wojska wkroczyły do Chełma raptem dwa tygodnie wcześniej, 1. sierpnia 1916 roku.