Dedykacja z 26-29 czerwca 1875 roku od Josefa, Heinricha, Timi (?) i Tani (?) Boelzen dla Conrada Blaschki.

Jego Wysokość Cesarz Rzeszy Niemieckiej
Książę Bismarck