Michałówka 1915 r.
Ukraina
Zygmuś K.[arpiński] i Jurek B.[obowski,
 brat cioteczny od strony ojca]