Ciemnia Oddziału Oczu

P-3903
Miejsce:Lwów
Twórca:
Format:Amatorski
Tematyka:Wnętrze

Ciemnia Oddz[iału] Oczu
Państw[wowego] Szp[itala] 
we Lwowie
Kierownik
Dr. Musiał A[lbin]