Czartorysk nad Styrem – fasada kościoła Dominikanów II (dublet)

P-8211

13×17,5 cm

Na odwrocie notatki z dnia wykonania zdjęcia (21 IX 1924) dot. fotografowania.

Kościół z klasztorem Dominikanów, wzniesiony (początkowo z drewna) w 1639 roku z fundacji Andrzeja Leszczyńskiego, wojewody dorpackiego (ewangelika, ale zbudował go dla pierwszej żony, katoliczki), podczas zaborów użytkowany jako cerkiew, zniszczony w wojnie bolszewickiej 1920 roku, został odbudowany, a po II wojnie najpierw przekazany znów prawosławnym, a potem zmieniony na spichlerz. W 1997 znów przekazany prawosławnym, jest soborem Podwyższenia Krzyża.